Odvjetnički ured Ivice Bana

Uredovno vrijeme:

Primanje stranaka: 

Adresa ureda:

Vukovarska 17, 20000 Dubrovnik, poslovna zgrada Raiffeisen Centra (ex DTS), 2. kat