Odvjetnik Ivica Ban

Dobrodošli!

U današnjem dinamičnom poslovnom svijetu više nije dovoljno da odvjetnik savjesno i stručno zastupa i brani svoju stranku. Koristeći se svim potrebnim sredstvima dopuštenim zakonom, odvjetnik je dužan nastojati stvoriti uvjete da se nastali pravni problem ili spor što prije riješi u interesu njegove stranke. Pritom mora paziti da postigne optimalni uspjeh za svoju stranku uz što manje troškove postupka i što manji gubitak dragocjenog vremena.

U tom smislu dobar odvjetnik će, ako je to u interesu njegove stranke, nastojati da se sudionici u sporu sporazumiju bez pokretanja sudskog ili bilo kojeg drugog postupka. Također će nastojati da se spor riješi nagodbom, ako je to u interesu njegove stranke.

Međutim, kad odvjetnik utvrdi ili ocijeni da protivna stranka ne želi sporazumno riješiti nastali spor na način koji bi bio prihvatljiv za njegovu stranku, ili kad to nalažu razlozi hitnosti, odvjetnik je dužan odlučno i žurno podnijeti odgovarajuće tužbe i druge podneske sudovima i drugim tijelima javne vlasti u cilju što žurnijeg rješavanja nastalog spora u korist njegove stranke.

Osim toga, dobar odvjetnik, osim stručnih znanja i iskustva, mora imati i sposobnost logičkog i analitičkog razmišljanja i predviđanja buduće pravne situacije kako bi mogao učinkovito prevenirati i otkloniti moguće buduće štetne posljedice za svoju stranku.

Odvjetnik Ivica Ban